مسابقه کتابخوانی «کتاب ماه» به مناسبت پاسداشت هفته دفاع مقدس

به مناسبت پاسداشت هفته دفاع مقدس مسابقه کتابخوانی «کتاب ماه» با مشارکت اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران، برگزار می شود. «من مشتاقم که جوان‌های ما قصه‌ی جنگ تحمیلی هشت ساله را بدانند که چه بود. این را بارها گفته‌ایم؛ افراد هم گفته‌اند و تشریح کرده‌اند؛ اما یک نگاه کلان …