دسترسی به متن کامل کتاب‌های اتوبوس

  مدیریت امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف تقویت و ترویج فرهنگ کتابخوانی، ۱۳۰ عنوان کتاب در حوزه های اجتماعی، مذهبی و تاریخی را به چاپ رسانده است.   این کتاب‌ها در موضوعات متنوعی از قبیل فرهنگ آپارتمان نشینی، نگاه طنزآمیز به آثار ادبی، معضلات اجتماعی و …

دسترسی به متن کامل کتاب‌های مترو

   مدیریت امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف تقویت و ترویج فرهنگ کتابخوانی، ۵۳ عنوان کتاب با محوریت کاریکاتور و متون طنزآمیز را به چاپ رسانده است.    این کتاب‌ها در موضوعات متنوعی از قبیل فرهنگ آپارتمان نشینی، نگاه طنزآمیز به آثار ادبی، معضلات اجتماعی و اقتصادی، …